Cần quy định hoãn, miễn chấp hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nội dung này đã được cho ý kiến tại phiên họp thứ 9 ngày 10/3 vừa qua.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong quá trình tiếp thu hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh, cần có quy định về điều kiện hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; điều kiện tạm đình chỉ, miễn chấp hành phần thời gian đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn lại trong dự thảo Pháp lệnh để làm căn cứ áp dụng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất không quy định về thời hiệu xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong Pháp lệnh này.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân, cần quy định Viện kiểm sát nhân dân thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ là kiểm sát hoạt động tư pháp, đúng thực tiễn hoạt động và đúng với phạm vi quy định của Pháp lệnh này.

Về tham gia phiên họp tại Tòa án của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc quy định theo hướng cho phép Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội được ủy quyền cho người đại diện tham gia phiên họp tại Tòa án, trong trường hợp Trưởng phòng không dự được.

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với các cơ quan của Chính phủ để làm rõ thêm tình hình trẻ em bị nghiện ma túy, báo cáo đánh giá tác động, thực trạng các cơ sở cai nghiện bắt buộc trên cả nước, chế độ chính sách, các điều kiện bảo đảm cai nghiện và trong đó có những điều kiện bảo đảm quyền của trẻ em theo luật định, thực trạng, quy định hiện hành, chế độ, những vấn đề cần lưu ý để đảm bảo tính khả thi của việc tiến hành các trình tự, thủ tục trong Pháp lệnh này.

Thực hiện : Xuân Dần