Cần quy định rõ hơn thẩm quyền của Hội đồng nhân dân các cấp

Triển khai chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sáng 14/7, Ban Công tác đại biểu tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của UBTVQH đối với hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH với HĐND các cấp.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu đánh giá cao nội dung dự thảo đề án. Tuy nhiên, qua thực tiễn hoạt động của HĐND còn một số nội dung cần được UBTV Quốc hội quan tâm như: ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; quy định về trình tự, thủ tục, biểu mẫu các bước triển khai các hoạt động giám sát của HĐND.

Ông NGUYỄN VĂN DŨNG, Phó Chủ tịch HĐND TP. HCM: “Nhận thức rằng ở TP.HCM thì việc này cũng chưa được cụ thể, chưa rõ ràng, chưa đáp ứng được nhu cầu phát sinh trong thực tiễn. Do đó trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng còn gặp nhiều lúng túng đặc biệt trong quá trình giải quyết vấn đề phát sinh trong giai đoạn tình hình dịch bệnh Covid–19 diễn biến phức tạp thời gian vừa qua.”

Tại hội nghị, ông Thái Bảo – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Đồng Nai kiến nghị Đề án nên có chế tài trong hoạt động giám sát của HĐND, thường trực của các ban HĐND.

Ông THÁI BẢO – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Đồng Nai: “HĐND chủ yếu giám sát, kiến nghị là chính nhưng việc thực hiện như thế nào, thực hiện tới đâu, trách nhiệm của các cơ quan có chức năng để thực hiện các nội dung giám sát HĐND thì chúng ta chưa có quy định về chế tài.”

Ngoài ra, các đại biểu đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể trong thực hiện quy định pháp luật hiện hành cần có hướng dẫn của UBTVQH để tạo cách làm thống nhất trên cả nước như: bố trí cán bộ, tổ chức bộ máy Thường trực, các Ban của HĐND; bổ sung đánh giá khen thưởng, chế độ, chính sách bảo đảm hoạt động hướng dẫn, giám sát, phối hợp với các cơ quan, đại biểu dân cử trong hệ thống cơ quan dân cử các cấp. 

Mỹ Tho