Cần quy định rõ thế nào là thu hồi đất với mục đích quốc gia, công cộng

Nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn với việc các dự án thu hồi đất với mục đích quốc gia, công cộng nhưng lại để hoang nhiều năm, thậm chí lên đến 10-20 năm, vì vậy cử tri và các chuyên gia cho rằng dự thảo Luật đất đai cần quan tâm, quy định chặt chẽ các tiêu chí thế nào là phục vụ mục đích quốc gia, công cộng để tránh trường hợp lạm dụng, lợi dụng, gây ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!