Cần quy định tỉ lệ quỹ đất giao thông cho đô thị cải tạo

Sáng 24/11, góp ý về bố cục dự thảo Luật Đường bộ, đại biểu Trần Văn Tiến - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, Chương 2 và Chương 3 chưa hợp lý bởi đường bộ cao tốc là đường bộ và cũng thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ. Chương quy định kết cấu hạ tầng đường bộ thì phải bao hàm cả đường bộ cao tốc. Do vậy, đại biểu đề nghị gộp Chương 3 về Đường bộ cao tốc vào Chương 2 và là 1 mục của Đường bộ cao tốc sẽ đảm bảo tính logic và chặt chẽ hơn. Đồng thời, tại Chương 2 nên có mục lớn quy định về an toàn kết cấu hạ tầng  đường bộ; nội hàm của mục này bao gồm các quy định và các biện pháp đảm bảo an toàn cho kết cấu hạ tầng đường bộ. 

Đại biểu Trần Văn Tiến nhất trí với tên gọi, sự cần thiết ban hành Luật Đường bộ thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008; đồng thời, thống nhất với nhiều nội dung của dự thảo Luật.

Góp ý về bố cục dự thảo luật, đại biểu Trần Văn Tiến cho rằng Chương 2 và Chương 3 chưa hợp lý bởi đường bộ cao tốc là đường bộ và cũng thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ. Chương quy định kết cấu hạ tầng đường bộ thì phải bao hàm cả đường bộ cao tốc. Do vậy, đại biểu đề nghị gộp Chương 3 về Đường bộ cao tốc vào Chương 2 và là 1 mục của Đường bộ cao tốc sẽ đảm bảo tính logic và chặt chẽ hơn. Đồng thời, tại Chương 2 nên có mục lớn quy định về an toàn kết cấu hạ tầng  đường bộ; nội hàm của mục này bao gồm các quy định và các biện pháp đảm bảo an toàn cho kết cấu hạ tầng đường bộ. 

Về phạm vi điều chỉnh, đại biểu Trần Văn Tiến đề nghị thay thế cụm từ “quản lý nhà nước về hoạt động đường bộ” bằng cụm từ “quản lý nhà nước về đường bộ”, sẽ đảm bảo quản lý cả hoạt động đường bộ và hoạt động vận tải đường bộ. Đại biểu cũng đề nghị rà soát để giải thích cụ thể hơn một số nội dung trong giải thích từ ngữ. Đề nghị xem lại Điều 5 về chính sách phát triển đối với hoạt động đường bộ để phù hợp với quy định tại khoản 2 và khoản 3 hoặc giữ nguyên tên điều thì điều chỉnh nội hàm khoản 2 và khoản 3. 

Đại biểu Trần Văn Tiến bày tỏ băn khoăn về quỹ đất giao thông và cho rằng chính những quy định này là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông, lãng phí trong đầu tư xây dụng, gây khiếu kiện trong giải phóng mặt bằng khi mở rộng các tuyến đường. Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu về tỉ lệ đất giao thông cho phù hợp khi đô thị được nâng loại hoặc kết hợp với quy định về chỉ giới xây dựng trong quy hoạch đô thị để đảm bảo tỉ lệ quỹ đất giao thông phù hợp với loại đô thị được nâng cấp.     

Về đầu tư, xây dựng, bảo trì, đại biểu Trần Văn Tiến đề nghị làm rõ thẩm quyền quyết định đầu tư cũng như thẩm quyền thẩm tra, thẩm định về an toàn công trình đường bộ đối với quốc lộ khi được Thủ tướng Chính phủ giao UBND cấp tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng quốc lộ. Đề nghị bổ sung thêm việc kết nối giao thông đường bộ với các loại hình giao thông khác tại các nhà ga, bến cảng… 

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị rà soát các nội dung về hoạt động vận tải đường bộ, về quản lý nhà nước về hoạt động đường bộ, về hiệu lực thi hành.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số