Cần sớm chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp

Các bộ, ngành, địa phương và đơn vị nỗ lực thực hiện các biện pháp chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xử lý các vụ việc tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, để gỡ bằng được cảnh báo "Thẻ vàng" thủy sản trong năm nay.

Cụ thể, các bộ, ngành và địa phương phải rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định. Thực hiện 6 nhiệm vụ chính về thông tin truyền thông; về khu pháp lý và cơ chế chính sách; về quản lý đội tàu; về chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thuỷ sản khai thác; về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm và hợp tác quốc tế.