Cần sớm có giải pháp khắc phục tình trạng người bệnh phải bỏ tiền túi mua thuốc

Liên quan đến tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế, bệnh nhân khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh phải bỏ tiền túi mua tiếp tục được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn và tranh luận với Bộ trưởng Bộ Y tế trong sáng 8/11.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành trung ương có đề cập đến mục tiêu giảm bớt tỷ lệ sử dụng tiền túi của bệnh nhân khi thực hiện dịch vụ y tế, tuy nhiên, đến nay có thể thấy việc triển khai thực hiện còn chưa hiệu quả. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế, sớm có giải pháp nào để thực hiện mục tiêu này.

Bộ trưởng cũng dẫn chứng về khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ tiền túi của người dân phải bỏ ra cho công tác chăm sóc y tế nếu đạt mức 30% mới là hệ thống y tế bền vững.  

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam