Cần sớm giao vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cho nhân dân tái định cư thuỷ điện Sơn La

Cần sớm giao nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện thận lợi cho nhân dân TĐC thuỷ điện Sơn La nâng cao chất lượng đời sống là một trong những ý kiến được nêu ra với đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm Quốc Hội khóa XV diễn ra vào sáng nay ngày 4-5.

“Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 666, ngày 31/5/2018; theo đó, người dân tái định cư thuỷ điện Sơn La được hỗ trợ về cây, con giống, hỗ trợ hộ nghèo làm chuồng trại chăn nuôi, hỗ trợ lãi suất vốn vay mua gia súc, gia cầm hoặc thủy sản; Khoán bảo vệ rừng phòng hộ và rừng sản xuất; Hỗ trợ học nghề… Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được giao kế hoạch vốn để triển khai thực hiện.

Cử tri đề nghị đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, UBND tỉnh Sơn La tiếp tục đề xuất với Chính phủ sớm giao nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện thận lợi cho nhân dân TĐC phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, sinh hoạt.

Cử tri cũng nêu, tại điều 50, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: “Trường hợp được giao bổ sung dự toán, chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày được giao dự toán bổ sung, đơn vị dự toán cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp dưới phải hoàn thành việc phân bổ và giao dự toán theo quy định”. Từ quy định trên, trường hợp được ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu, UBND cấp dưới phải trình các kỳ họp bất thường HĐND cùng cấp phân bổ. Tuy nhiên, việc tổ chức kỳ họp HĐND bất thường trong thời hạn 10 ngày là chưa phù hợp. Đề nghị đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, UBND tỉnh Sơn La đề xuất với Chính phủ bãi bỏ Điểm b, Khoản 2, Điều 50, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày được giao dự toán bổ sung, đơn vị dự toán cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp dưới phải hoàn thành việc phân bổ và giao dự toán theo quy định.

Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã thông báo với cử tri các nội dung chính của kỳ họp tới đây, đồng thời giải đáp theo thẩm quyền; một số kiến nghị được đoàn tổng hợp gửi lên quốc hội và các bộ ngành TW trong thời gian tới.

Thúy Hà