Cần sửa đổi Điều 324 Bộ luật Hình sự để phù hợp với khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về hành vi rửa tiền

Trong sáng 1/11, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi). Cho ý kiến về Dự thảo Luật này, Các đại biểu Quốc hội cho rằng: thực tế đấu tranh phòng, chống rửa tiền trong 10 năm qua có nhiều diễn biến, ban soạn thảo nên cập nhật và mô tả khái niệm rửa tiền trong luật này rõ ràng hơn.

Các đại biểu Quốc hội cho rằng: Chính phủ cần khẩn trương rà soát khái niệm “hành vi rửa tiền” và trình Quốc hội sửa đổi Điều 324 Bộ luật Hình sự để phù hợp với khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF)

Các đại biểu đề nghị: Cần xem xét không nên quy định trực tiếp khái niệm “hành vi rửa tiền” trong luật này mà chỉ nên quy định theo hướng dẫn chiếu sang Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, theo Bộ luật Hình sự hiện nay, khái niệm này lại chưa phù hợp với khuyến nghị số 3 của FATF, do vậy đồng thời đề nghị Chính phủ cần khẩn trương rà soát và trình Quốc hội sửa đổi Điều 324 Bộ luật Hình sự để phù hợp với khuyến nghị của FATF.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!