Cần thiết sửa đổi, bổ sung đối tượng cảnh vệ

Tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, Chiều 24/5, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Các đại biểu đồng tình với việc dự thảo Luật bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã được xác định là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước theo Kết luận số 35/2022 của Bộ Chính trị. Nhất trí với quy định bổ sung áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với trường hợp không thuộc đối tượng cảnh vệ như quy định dự thảo Luật. “Trong trường hợp cấp thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm công tác đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại Điều này”.

Đại biểu cũng đồng tình với dự thảo Luật thu hẹp diện đối tượng cảnh vệ là hội nghị, lễ hội theo hướng áp dụng đối với hội nghị, lễ hội do Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ tổ chức và hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam có lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham dự.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Cao Hoàng