Cần thiết thực hiện thí điểm khu thương mại tự do cho Đà Nẵng

Tiếp tục phiên họp thứ 33, chiều 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Đề xuất thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với Cảng biển Liên Chiểu để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách nhằm mục tiêu thu hút đầu tư được các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quan tâm thảo luận.

Cho ý kiến về đề xuất thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh khẳng định đây là chủ trương lớn, cần thiết, nếu thực hiện thành công sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố và của vùng. Do vậy ủng hộ cho Đà Nẵng thí điểm.

Thông tin thêm về đề xuất lập khu thương mại tự do, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ đã tổ chức đoàn đi nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tán thành về nguyên tắc việc dành nhiều cơ chế, chính sách thí điểm cho thành phố Đà Nẵng, nhưng cho rằng phạm vi chính sách là khá rộng, cần cân nhắc, lựa chọn những gì đã chín, đã rõ để đưa vào nghị quyết.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, về Khu thương mại tự do, nhiều ý kiến đồng tình, song lưu ý, cần tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, đánh giá tác động các chính sách tại Khu thương mại tự do liên quan đến tăng trưởng kinh tế, ngân sách; tác động đến phát triển doanh nghiệp và tính lan tỏa vùng  miền. Đồng thời cần bổ sung kinh nghiệm quốc tế để làm rõ căn cứ thuyết phục.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền -

Thùy Linh -

Tùng Dương -

Vũ Hiếu