Cần Thơ: Góp ý cho dự thảo thành lập Trung tâm nông nghiệp vùng ĐBSCL

Tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đề án thành lập trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại TP Cần Thơ, theo tinh thần Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Tho

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng số liệu phân tích thực trạng phải là số liệu toàn vùng mới mang tính khái quát. Còn dự thảo đề án chưa nêu bật được sự phối hợp, tính liên kết các địa phương trong vùng; cần làm rõ mối quan hệ, vai trò của các tỉnh khi vận hành Trung tâm; cần viết rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, liên kết cái gì, liên kết ra làm sao…

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Cần Thơ phối hợp với các chuyên gia, tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án, trong tháng 6 tiếp tục mời các hiệp hội doanh nghiệp của vùng, doanh nghiệp nước ngoài tham gia góp ý. Khi đề án gần hoàn chỉnh cần gửi 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long góp ý tiếp.
 

Đào Nghĩa