Cần thống nhất lại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tiếp xúc chuyên đề với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang huyện Hoài Ân.

Theo Quyết định số 42 năm 1997 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao thì huyện Hoài Ân có 6 xã miền núi. Tuy nhiên, quyết định số 861 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã  khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 thì huyện chỉ còn 3 xã thuộc xã miền núi - khu vực III.

Do không có sự thống nhất về các xã miền núi, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số khiến địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng đúng các quy định, chính sách về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

Sau khi lắng nghe kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, vấn đề trên là xác đáng. Đoàn đại biểu sẽ tiếp thu và kiến nghị Chính phủ và Ủy ban Dân tộc thống nhất lại nội dung này nhằm thực hiện một cách công bằng, đảm bảo quyền lợi cho người dân đối với những vấn đề liên quan dân tộc miền núi.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Bảo Lâm