Cần tiếp tục miễn giảm thuế, phí với liều lượng cao hơn, đối tượng mở rộng hơn

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 2/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025;… Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ đồng tình với những đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 2021 -2025 cũng như kế hoạch đầu tư công trung hạn và những thẩm định khách quan, khoa học của Ủy ban Tài chính, Ngân sách.

Với sự đồng hành năng động, linh hoạt của Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời trình các quyết định, thông qua chủ trương đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia.

Đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục miễn giảm thuế, phí trong thời gian tới với liều lượng cao hơn, đối tượng mở rộng hơn, cụ thể, việc giảm thuế VAT nên áp dụng cho tất cả các mặt hàng. Bên cạnh đó, cần rà soát các khoản chi trong Nghị quyết 43 để chuyển nguồn, chuyển đối tượng.

Đại biểu cho rằng, số tiền hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp thông qua ngân hàng thương mại, cần bổ sung vào quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp này có thể tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng, không nên hạ chuẩn điều kiện cho vay.

Cùng với đó, đại biểu cho rằng, số tiền còn lại trong khoản hỗ trợ tiền thuê nhà, cần tiếp tục chi theo danh mục mà Chính phủ đã đề nghị cho các bệnh viện theo Tờ trình của Chính phủ. Cần kéo dài thời gian thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội, đồng thời, cần chuyển nguồn khoản kinh phí cho 3 dự án cao tốc quan trọng quốc gia mà Quốc hội đã cho ý kiến chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, đại biểu cho rằng cần tái cấp vốn, bảo lãnh trái phiếu trong nước để giúp ngân hàng chính sách xã hội có điều kiện mở rộng tín dụng cho các đối tượng yếu thế, người nghèo, người mất việc làm có thêm việc làm, đảm bảo an sinh xã hội./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số