Cần truyền thông mạnh chính sách, pháp luật về an ninh mạng

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm “Tác động của chính sách, pháp luật đối với các hiệp hội trong lĩnh vực thông tin, truyền thông trên mạng internet”.

Tại tọa đàm, các ý kiến tập trung thảo luận, đánh giá về bối cảnh tác động của môi trường cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông và giải trí trên mạng intrernet ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là thành viên hiệp hội; những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trách nhiệm của các cơ quan lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến cung cấp các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông và giải trí trên mạng internet…

Theo các đại biểu, thực trạng dịch vụ OTT trực tuyến (dịch vụ gia tăng trên nền mạng internet) xuyên biên giới tại Việt Nam thời gian qua vẫn còn bất cập về việc cấp phép, quản lý, kiểm soát nội dung dẫn đến các đơn vị trong nước vẫn đang phải chịu sự cạnh tranh bất bình đẳng do phải tuân thủ các điều kiện của quy định pháp luật trong nước, trong khi các đơn vị nước ngoài cung cấp dịch vụ OTT xuyên quốc gia lại chưa bắt buộc phải chấp hành do chưa có quy định điều chỉnh hoặc có quy định nhưng chưa đầy đủ và không hiệu lực.

quảng cáo