Canada và Google đạt thỏa thuận giải quyết tranh cãi về tin tức

Truyền thông Canada và Google đã đạt được thỏa thuận giải quyết những tranh cãi liên quan tới Đạo Luật tin tức trực tuyến hay còn gọi là Dự luật C-18.

Cụ thể, thỏa thuận sẽ cho phép tin tức của các cơ quan truyền thông báo chí Canada tiếp tục được chia sẻ trên nền tảng của Google và đổi lại, công ty công nghệ này sẽ thanh toán 100 triệu đô la Canada mỗi năm cho các cơ quan sản xuất thông tin. Việc thực hiện các bước đi đầu tiên này với Google là rất quan trọng. Đây là một giải pháp để bảo đảm khả năng tồn tại của truyền thông và khôi phục sự cân bằng giữa các nền tảng thương mại.