Canada viện trợ Ukraine 4 xe tăng Leopard 2

Tiếp nối thông báo của nhiều quốc gia phương Tây về việc hỗ trợ xe tăng chiến đấu cho Ukraine, Canada tuyên bố sẽ viện trợ cho Ukraine 4 xe Leopard 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand cho biết Canada có 112 xe tăng Leopard 2, trong đó có 82 xe tăng chiến đấu. Loại xe tăng Leopard mà Canada viện trợ cho Ukraine là Leopard 2 A4, vốn được sản xuất phổ biến nhất, giống như loại mà một số nước đồng minh khác đang cung cấp cho Ukraine. Các thành viên của lực lượng vũ trang Canada sẽ được triển khai để huấn luyện cho binh lính Ukraine trong việc vận hành và bảo dưỡng xe tăng.