Cảnh báo hình thức mua bán người mới

Thời gian gần đây tình hình tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp, tiềm ẩn xu hướng gia tăng, tính chất nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Đã xuất hiện một số hình thức mua bán người mới.

Thông tin được đưa ra tại Hội thảo đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người do Uỷ ban Tư pháp phối hợp cùng Cơ quan phòng, chống ma tuý và tội phạm Liên hơp quốc (UNODC) tổ chức vào sáng 5/4.

Tổng kết thực tiễn quá trình thực hiện Luật phòng, chống mua bán người trong thời gian vừa qua, nhiều chuyên gia và các cơ quan tiến hành tố tụng tư pháp ở địa phương đã nêu hiện tượng các đối tượng dụ dỗ những phụ nữ trẻ đang mang thai, sau đó đưa ra nước ngoài sinh con, sau đó mua bán bào thai đó.

Đây là những vấn đề mới phát sinh, Các chuyên gia, các đại biểu cho rằng, bản chất đây cũng là mua bán người nhưng pháp luật điều chỉnh vấn đề này còn chưa được hoàn thiện dẫn đến khó xử lý, do đó cần có hướng dẫn để thống nhất xử lý đối với các trường hợp này.

Luật phòng, chống mua bán người được Quốc hội thông qua năm 2011, có hiệu lực từ năm 2012, đến nay qua hơn 10 năm, đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, cũng đã có những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật này, như khó khăn trong công tác chứng minh tội phạm; đối tượng hoạt động tinh vi trong bối cảnh thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết trong video!

 

Minh Công