Cảnh báo tác động môi trường của ngành công nghiệp thuốc lá

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố báo cáo “Thuốc lá: Đầu độc hành tinh của chúng ta”, trong đó nêu rõ mức độ thuốc lá gây hại cho môi trường và sức khỏe con người. WHO cũng kêu gọi ngành công nghiệp này cần thể hiện trách nhiệm hơn.

Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, hàng năm, thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người, trong khi ngành công nghiệp này tiêu tốn tới 22 tỷ tấn nước và thải ra 84 triệu tấn CO2 trên thế giới. Phần lớn thuốc lá được trồng ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Đây là nơi thường rất cần nước và đất canh tác để sản xuất lương thực, song quỹ đất tại những khu vực này lại được sử dụng để trồng cây thuốc lá chết người.

Theo báo cáo mới của WHO, lượng khí thải carbon của ngành sản xuất, chế biến và vận chuyển thuốc lá tương đương với 20% lượng CO2 mà ngành hàng không thương mại thải ra mỗi năm, góp phần làm gia tăng sự nóng lên toàn cầu.

Các sản phẩm như thuốc lá điếu, thuốc lá không khói và thuốc lá điện tử cũng làm tăng ô nhiễm nhựa. Bộ lọc thuốc lá có chứa vi nhựa và tạo thành dạng ô nhiễm nhựa cao thứ hai trên toàn thế giới. WHO kêu gọi các nhà hoạch định chính sách coi đầu lọc thuốc lá như loại nhựa sử dụng một lần và cân nhắc việc cấm đầu lọc thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

WHO kêu gọi các quốc gia và thành phố hỗ trợ nông dân trồng thuốc lá chuyển sang cây trồng bền vững, thực hiện đánh thuế cao đối với thuốc lá (cũng có thể bao gồm thuế môi trường) và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ để giúp mọi người bỏ thuốc lá.

Thực hiện : Thu Ngoan