Cảnh sát biển tăng cường phối hợp, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tài cá vi phạm IUU

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển, lực lượng Cảnh sát biển luôn tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ngư dân hiểu rõ rủi ro, tác hại của “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành Thuỷ sản, từ đó nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định khi đánh bắt hải sản và không vi phạm vùng biển nước ngoài. 

Chuyến tuần tra, kiểm soát kết hợp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. Đây là chuyến công tác có sự tham gia của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở NN& PTNT các tỉnh ven biển phía Bắc, lực lượng Công an, Hải quan, Kiểm ngư.

Đoàn liên ngành đã tiếp cận các tàu cá, ngư dân để tiến hành kiểm tra các quy định bắt buộc khi ra khơi đánh bắt hải sản đồng thời tập trung tuyên truyền về nội dung IUU. Đây là dịp thuận lợi để các lực lượng tham gia rút ra được những kinh nghiệm quý trong công tác tuần tra, kiểm soát cũng như trao đổi nghiệp vụ.

Thông qua những hoạt động kiểm tra, xử lý, ngăn chặn, tuyên truyền của lực lượng liên ngành sẽ góp phần thực hiện bằng được mục tiêu chung của Chính phủ trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và phát triển ngành thuỷ sản nước ta một cách ổn định, bền vững, lâu dài.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!