Cảnh sát cơ động được mang vũ khí lên tàu bay dân sự để chống khủng bố

Sáng 22/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Hội nghị được tổ chức tại hội trường Bộ Công an, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với sự tham gia của gần 5.000 đại biểu.

Từ khi Luật Cảnh sát cơ động được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2023, các văn bản hướng dẫn gồm 1 Nghị định và 5 Thông tư đã được Chính phủ, Bộ Công an ban hành đồng thời để tạo hành lang pháp lý cụ thể, chi tiết cho việc triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tại hội nghị, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã quán triệt một số nội dung cơ bản của luật như: Vị trí chức năng, hợp tác quốc tế, nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động. Cụ thể, luật quy định, CSCĐ sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố . Luật bổ sung quy định 02 nhóm nhiệm vụ, trong đó có: Huấn luyện, bồi dưỡng điều lệnh, quân sự, võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động và cán bộ, chiến sĩ, học viên trong Công an nhân dân; chủ trì, phối hợp huấn luyện công tác phòng, chống khủng bố cho lực lượng chuyên trách và lực lượng được huy động tham gia chống khủng bố thuộc các bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.

Luật Cảnh sát cơ động bổ sung thêm 2 quyền hạn so với Pháp lệnh, trong đó, CSCĐ được mang theo người vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không, lên tàu bay dân sự để làm nhiệm vụ: Chống khủng bố, giải cứu con tin; trấn áp đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ…

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Khắc Phục Cao Hoàng