Cảnh sát cơ động được mang vũ khí, vật liệu nổ khi giải cứu con tin

Sáng nay (22/3), Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Theo đó, Cảnh sát cơ động có một số thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin.

Cảnh sát cơ động là “lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”. Vì vậy, theo Luật Cảnh sát cơ động, lực lượng này được quyền mang theo người vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không, lên tàu bay dân sự để làm nhiệm vụ chống khủng bố, giải cứu con tin. Bên cạnh đó, Cảnh sát cơ động cũng có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp sơ đồ, thiết kế của công trình, trụ sở, nhà ở, phương tiện, trừ công trình quốc phòng, khu quân sự, phương tiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Cảnh sát cơ động được vào trụ sở cơ quan, tổ chức, chỗ ở của cá nhân theo quy định tại Điều 13 của Luật này để chống khủng bố, giải cứu con tin. 

Thực hiện : Khắc Phục Cao Hoàng