Cao Bằng cấp phát hơn 666 tấn gạo hỗ trợ dịp Tết

Từ ngày 3-6/2, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện cấp phát hơn 666 tấn gạo hỗ trợ thiếu đói giáp hạt cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo của 9 huyện, thành phố.

Theo phân bổ, các huyện được cấp phát nhiều nhất là huyện Bảo Lâm gần 132 tấn; huyện Hà Quảng trên 127 tấn và huyện Bảo Lạc 89 tấn. Đối tượng hỗ trợ là người dân tại các huyện có nguy cơ bị thiếu đói trong thời gian Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2024, trong đó, đặc biệt ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp phát gạo cho các hộ gia đình được hỗ trợ gạo tại các xã, thị trấn đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Việc hỗ trợ gạo dịp tết hằng năm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với nhân dân, giúp bà con đón tết đầy đủ hơn. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam