Cao nguyên đá Đồng Văn nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu

Mới đây, Hội đồng mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO tại Hội nghị quốc tế lần thứ 10 tổ chức ở Ma-rốc, đã đánh giá cao và tiếp tục công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3.

Tỉnh Hà Giang tiếp tục hướng đến phát triển kinh tế du lịch dựa trên sự đa dạng phong phú mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Hà Giang. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn; có cơ chế, chính sách kêu gọi thu hút đầu tư hợp lý, kết hợp hài hòa giữ bảo tồn và phát huy, giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn qua các kỳ tái đánh giá. Phát huy lợi thế, tiềm năng thế mạnh, tiếp tục đổi mới và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, quản lý, bảo vệ và khai thác giá trị di sản, để di sản thực sự là tài sản đóng góp quan trọng trong công tác phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.