Cao tốc Bắc - Nam: Một đồng sợ tốn, bốn đồng không đủ

Có đại biểu đề nghị nên tập trung đầu tư cao tốc Bắc - Nam hoàn chỉnh một lần, sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với đầu tư mở rộng về sau.

Cho ý kiến về quy mô mặt cắt ngang trong chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, có ý kiến đề nghị nên tập trung đầu tư cao tốc Bắc - Nam hoàn chỉnh một lần, sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với đầu tư mở rộng về sau.

Theo Tờ trình của Chính phủ, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có quy mô cơ bản 6 làn xe, khu vực cửa ngõ các trung tâm kinh tế - chính trị lớn quy mô 8 - 10 làn xe, đoạn Cần Thơ - Cà Mau quy mô 4 làn xe. Theo tính toán, trường hợp đầu tư ngay dự án theo quy mô quy hoạch, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 235.000 tỷ đồng, rất khó khăn trong cân đối nguồn lực, hiệu quả đầu tư không cao do giai đoạn đầu đưa vào khai thác nhu cầu vận tải chưa lớn. Do vậy trước mắt Chính phủ kiến nghị đầu tư phân kỳ quy mô 4 làn xe. 

Ông Nguyễn Hải Dũng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định: Căn cứ nhu cầu kết quả vận tải Chính phủ chỉ đạo nhiều phương án quy mô đầu tư và kiến nghị đầu tư phân kỳ và cắt ngang qui mô 4 làn xe… vừa phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam và đường cao tốc, vừa hiệu quả trong khai thác và đảm bảo phù hợp nhu cầu vận tải và khả năng cân đối nguồn lực, khai thác an toàn theo tiêu chuẩn đường bộ cao tốc và thuận lợi hơn khi mở rộng trong giai đoạn sau. Trên cơ sở phân tích trên, tôi thống nhất về qui mô theo tờ trình của Chính phủ.

Tuy nhiên, có ý kiến đại biểu kiến nghị nâng đoạn Cần Thơ - Cà Mau từ 4 làn xe lên 6 làn xe, để thuận tiện giao thông, giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Bên cạnh đó việc tập trung đầu tư hoàn chỉnh 1 lần sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với sau này đầu tư mở rộng.

Ông Nguyễn Quốc Hận - Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau: Ông bà ta có câu “Một đồng sợ tốn - Bốn đồng không đủ”, nên chúng ta tập trung đầu tư hoàn chỉnh một lần sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với sau này đầu tư mở rộng.

Cũng theo đại biểu việc đầu tư ngay trong giai đoạn này với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh và 2 làn dừng xe khẩn cấp đoạn Cần Thơ – Cà Mau sẽ góp phần kết nối hoạt động kinh tế xã hội, nhất là tại các tỉnh thuộc ĐBSCL.

Bà Lê Thị Ngọc Linh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu: Thay vì theo quy hoạch đầu tư đoạn Cần Thơ - Cà Mau phải chia làm 2 giai đoạn đầu tư, tôi kiến nghị Chính phủ có thể đầu tư ngay trong giai đoạn này với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh và 2 làn dừng xe khẩn cấp với mặt đường 24,75m góp phần kết nối hoạt động kinh tế xã hội, nhất là tại các tỉnh thuộc ĐBSCL.

Đại biểu cũng đề nghị cần xem xét tổng thể, đồng bộ đảm bảo tính lâu dài bền vững cho việc quy hoạch, sau đó cắm mốc để bảo vệ lộ giới và giải phóng mặt bằng. 

quảng cáo