Cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ về đích trước 6 tháng

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 dài hơn 83 km, dự kiến cơ bản hoàn thành vào tháng 6/2025.

Toàn tuyến dài 23,7 km, hiện giờ đã thảm hoàn thiện làm dải phân cách vượt 13%. Mặt bằng cũng đã cơ bản. Với tốc độ thi công như hiện nay, dự kiến rút ngắn thời gian hoàn thành toàn dự án Vân Phong - Nha Trang khoảng 6 tháng, xong trước 30/6/2025. Các vướng mắc như chuyển đổi hơn 4 héc ta đất rừng phát sinh, di dời các trụ điện cao thế đang được UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp tháo gỡ.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang không còn vướng mắc gì đáng kể, hy vọng dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ hoàn thành sớm nhất trong 12 dự án thành phần giai đoạn 2021 - 2025.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam