• 8575 lượt xem
  • 14:43 04/06/2023
  • Xã hội

Cấp biển số ô tô, xe máy theo mã định danh cá nhân từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, lực lượng chức năng sẽ tiến hành triển khai thí điểm biển số định danh dành cho ôtô, xe máy. Đây là 1 trong những điểm mới trong dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới của Bộ Công an.

Theo đó, chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó. Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Đối với chủ xe là người Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân. Đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài. Đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.