Cấp giấy chứng nhận căn cước cho người Việt không có quốc tịch nhân văn nhưng cần kỹ lưỡng

Liên quan đến dự thảo Luật căn cước công dân (sửa đổi), thảo luận tại tổ có nhiều ý kiến khác nhau.

Một số ý kiến cho rằng việc cấp giấy cứng nhận căn cước cho đối tượng người gốc Việt Nam, đang sinh sống ổn định lâu dài tại Việt Nam, nhưng không có quốc tịch Việt Nam là phù hợp, một số ý kiến khác cho rằng cần rà soát, xem xét nhóm đối tượng này cần rà soát và có sự phân loại đối tượng nào đủ điều kiện cấp hay không.

Theo thống kê, hiện nay ở Việt Nam có hơn 31.000 trường hợp người gốc Việt Nam không xác định được quốc tịch. Không có giấy tờ tuy thân đã gây trở ngại đến đời sống của nhóm người này và khó khăn cơ quan chức năng trong quản lý di biến động về dân cư và an ninh trật tự. Tuy nhiên, một số đại biểu vẫn còn băn khoăn.

Từ những vấn đề thực tiễn, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát để có quy định cụ thể, phù hợp , khả thi trong Luật về tiêu chí, điều kiện cấp giấy chứng nhận căn cước cho đối tượng này.

Khánh An - Công Kiên