Cấp hạn mức tín dụng có can thiệp vào hoạt động của ngân hàng không?

Chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tính hợp lý của việc cấp "room" tín dụng, đại biểu Trịnh Xuân An - đoàn Đồng Nai cho rằng biện pháp này mang dáng dấp "bao cấp", can thiệp vào hoạt động của các nhà băng. Đại biểu đề nghị Thống đốc cho biết tính hợp lý của việc cấp hạn mức tín dụng hàng năm cho các ngân hàng thương mại.

Ông TRỊNH XUÂN AN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: "Cơ chế này có phải là can thiệp vào hoạt động của ngân hàng hay không? Sắp tới, có khả năng nới hạn mức tín dụng ra sao? Việc này có mang tính hành chính không và khi nào bỏ được việc phân bổ này? Xin cho biết tính hợp lý của việc cấp hạn mức room tín dụng và biện pháp này có can thiệp vào hoạt động của các nhà băng hay không? Đề nghị Thống đốc nghiên cứu kỹ, trả lời thoả đáng bởi bản thân các ngân hàng cũng rất quan tâm”.

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: “Việc cấp hạn mức tín dụng được áp dụng từ năm 2011 do nhận thấy đây là biện pháp hiệu quả trong tổ chức điều hành, đưa thị trường tiền tệ, tín dụng ổn định trở lại. Trước đây, khi chưa cấp hạn mức tín dụng, nhiều tổ chức tín dụng tăng trưởng rất cao tới 30%, cá biệt có năm tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống tới 53,8%, tạo ra cuộc đua lãi suất huy động tiền cho vay. Đây là giải pháp khá hiệu quả thời gian qua và hiện vẫn áp dụng khi hệ thống ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu, tiếp cận chuẩn mực quốc tế". 

Hằng năm, trên cơ sở chỉ tiêu lạm phát, GDP, nhà điều hành đưa ra chỉ tiêu định hướng, để điều hành theo thực tế. Việc phân bổ tín dụng dựa trên nền tảng phân loại tổ chức tín dụng, nơi nào lành mạnh thì được phân bổ tín dụng cao hơn.

Ông TRỊNH XUÂN AN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: Câu hỏi của tôi là về cơ chế và tôi thấy dáng dấp của bao cấp. Chúng ta đã cấp hàng năm thì năm nào cũng phải cấp lại, nếu ngân hàng muốn lại phải xin zoom, tôi thấy đề xuất của các ngân hàng là có cơ sở. Tôi không biết trên thế giới còn nước nào như chúng ta cấp tín dụng hay không?".