Cập nhật danh mục thuốc BHYT: Nhật Bản mất 3 tháng, Việt Nam mất 2-4 năm

Chiều 31/10, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan - đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp ý kiến về lĩnh vực y tế.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nhận thấy nội dung về y tế trong báo cáo của Chính phủ còn sơ sài, nhất là những vấn đề đã đề cập từ các kỳ trước. Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung tình hình giải quyết việc cung ứng thuốc vật tư y tế, cập nhật danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả. 

Đại biểu cho biết việc cập nhất danh mục thuốc của nước ta mất nhiều thời gian hơn so với các nước trên thế giới, thường mất từ 2-4 năm để cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế, trong khi Nhật Bản chỉ mất 3 tháng, Pháp mất 15 tháng, Hàn Quốc mất 18 tháng.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cũng đề nghị làm rõ chính sách dự trữ quốc gia đối với một số thuốc hiếm, cùng với đó là nguy cơ thiếu vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng; đề nghị làm rõ chính sách đãi ngộ cho nhân viên y tế có gì khác biệt. 

Nhấn mạnh khó khăn không chỉ từ yếu tố khách quan thiếu tiền, thiếu nhân lực mà đôi khi do quy trình thủ tục quá phức tạp, đòi hỏi không chỉ nỗ lực của ngành y tế. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan đề nghị bổ sung báo cáo phát huy những kết quả đạt được và giải quyết những vấn đề mang tính gốc rễ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số