Cấp ủy đảng lãnh đạo toàn diện lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Sáng 15/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo tóm tắt Một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tiếp thu ý kiến rất xác đáng của đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, nhiệm vụ bảo vệ ANTT và lực lượng thực hiện nhiệm vụ này đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền. Bảo vệ ANTT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt, chủ trì và chịu trách nhiệm trước chính quyền trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện. Lực lượng Công an nhân dân có trách nhiệm giúp chính quyền cùng cấp quản lý về tổ chức, hoạt động, chỉ đạo, điều hành các lực lượng quần chúng tham gia; trực tiếp phân công, hướng dẫn, kiểm tra các lực lượng quần chúng tham gia để việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT được thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh xin tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo Luật để xác định rõ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chịu sự lãnh đạo “toàn diện” của cấp ủy Đảng, sự quản lý, “chỉ đạo, điều hành” của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Khắc Phục -

Quang Sỹ -

Anh Đức