Câu chuyện hôm nay: Cần chiến lược dữ trữ xăng dầu quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, có vai trò quan trọng, đảm bảo an ninh năng lượng, nhưng nguồn lực đầu tư, bảo đảm nguồn dự trữ... trong nhiều năm qua chưa tương xứng. Dù là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và liên quan trực tiếp đến an ninh năng lượng quốc gia, nhưng việc tuân thủ duy trì lượng hàng dự trữ lưu thông là 20 ngày theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP

Dù là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và liên quan trực tiếp đến an ninh năng lượng quốc gia, nhưng việc tuân thủ duy trì lượng hàng dự trữ lưu thông là 20 ngày theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP của các doanh nghiệp đầu mối có nhiều thời điểm không làm được. Chính vì vậy, khi nhu cầu trên thị trường tăng đột biến, nguồn cung bị hạn chế, lập tức ảnh hưởng đến cung ứng cho thị trường, khiến điều hành xăng dầu gặp khó.

Thực tế, câu chuyện thiếu vốn, thiếu hạ tầng cho dự trữ là những vấn đề mà Việt Nam gặp phải từ nhiều năm nay và vẫn chưa có giải pháp tháo gỡ.

Hiện giữa dự trữ xăng dầu quốc gia đang bảo quản chung với dự trữ thương mại tại và các doanh nghiệp đầu mối do Nhà nước chưa có kho dự trữ quốc gia xăng dầu nên phải đi thuê của các doanh nghiệp, trong khi định mức phí bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia rất thấp, không phù hợp với thực tế.

Sửa đổi Nghị định 95 và 83 cần tính toán đến chiến lược dữ trữ xăng dầu Quốc gia, nâng mức dự trữ xăng dầu quốc gia để đối phó với tình trạn thị trường xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc đảm bảo nguồn cung trong nước.

Hải Yến