Câu chuyện hôm nay: Chính sách khoán bảo vệ rừng cần bảo đảm thu nhập tối thiểu cho đồng bào dân tộc, miền núi

Chính sách khoán bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ ra đời với mục tiêu giữ gìn, bảo vệ rừng đồng thời xóa đói giảm nghèo cho chính những người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay những đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, những người dân bám rừng, giữ rừng vẫn ngày ngày chật vật, thấp thỏm với nỗi lo đối nghèo.

Năm 2015, Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với phát triển nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 được ban hành. Trong đó có quy định mức chi trả cho người dân làm công tác bảo vệ rừng là 400.000 đồng/hecta/năm. Đến nay, sau 7 năm, mức chi trả này vẫn không đổi dù giá cả các mặt hàng thiết yếu và đặc biệt là chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 đã nâng lên. Điều này cho thấy bất cập giữa thu nhập từ mức khoán bảo vệ rừng của người dân với chi tiêu thực tế trong cơn bão giá.

Là chính sách ra đời với mục tiêu giữ gìn, bảo vệ rừng đồng thời xóa đói giảm nghèo cho chính những người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay những đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, những người dân bám rừng, giữ rừng vẫn ngày ngày chật vật, thấp thỏm với nỗi lo đối nghèo.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

 

Thực hiện : Thanh Hòa