Câu chuyện hôm nay: Dấu ấn điều hành ngân sách 2023

Năm 2023, lần đầu tiên trong 78 năm lịch sử, Quốc hội tổ chức 2 Kỳ họp bình thường và 3 Kỳ họp bất thường nhằm kịp thời thông qua nhiều quyết sách cấp bách. Chính phủ điều hành chính sách tài khoá mở rộng, linh hoạt, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng, khoan sức dân.

Với sự đồng hành của Quốc hội với Chính phủ, đến cuối năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1,75 triệu tỉ đồng, vượt 8,1% so dự toán; Bội chi ở mức 0,14% GDP, thấp hơn nhiều mục tiêu Quốc hội giao; Quản lý nợ công được các tổ chức quốc tế đánh giá là bền vững. Chính sách tài khoá đã đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Nga