Câu chuyện hôm nay: Gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động

Chất lượng nguồn nhân lực là nguyên khí của quốc gia, là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, mang lại sức mạnh đảm bảo chắc chắn cho sự phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, là nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập.

Những năm qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố luôn đặc biệt quan tâm đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của giáo dục nghề nghiệp đã nâng lên một tầm mới, là yếu tố tiên quyết cho việc thay đổi tỷ lệ cơ cấu lao động của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Thành phố Hà Nội được xem là nơi tập trung nhu cầu lớn nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là địa phương có số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp lớn nhất nước với hơn 300 đơn vị, hàng năm tổ chức tuyển sinh và đào tạo trên 245.000 lượt người, cung cấp lực lượng lao động có tay nghề, có kỹ năng trình độ chuyên môn đứng đầu cả nước. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng tỷ lệ học sinh, sinh viên, học viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 70 - 80%. Nhiều ngành nghề được doanh nghiệp tuyển dụng 100% như nghề Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ sơn ô tô, công nghệ ô tô, tự động hóa...

Những năm gần đây, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tham mưu và chỉ đạo có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về phát triển giáo dục nghề nghiệp và thị trường lao động. Hiệu quả của các Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động những năm qua đã góp phần giúp cho chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Thủ đô Hà Nội ngày càng được nâng lên.

Để đánh giá chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp thì không thể thiếu được vai trò của doanh nghiệp, chính doàn nghiệp là “cán cân” đánh giá chính xác và thúc đẩy hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt, trong thời đại số hóa và bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, doanh nghiệp đóng vai trò là “trung tâm của đổi mới sáng tạo”.

Hiện tại, trên địa bàn Thành phố có 360 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 69 trường cao đẳng. Trong 11 tháng năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp toàn thành phố tuyển sinh và đào tạo cho 245.316 lượt người. Tỷ lệ học sinh, sinh viên, học viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 70 - 80%. Kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 đạt 72,23% , vượt 0,03% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng 1,13% so với năm 2021. Trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 52,5%, vượt 1,3% so với kế hoạch đề ra năm 2022. Công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo, triển khai. Trong 11 tháng đầu năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hợp tác với hơn 750 lượt doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo, góp phần ổn định sản xuất cho doanh nghiệp.

Để đạt được những kết quả trên, công tác tuyên truyền thông tin, hình ảnh về hoạt động giáo dục nghề nghiệp luôn được quan tâm triển khai, trong đó Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2022 là một trong nhiều hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp học nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS, THPT;...hướng tới mục tiêu chung đó là nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô trong thời kỳ hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Thực hiện : Phan Hằng