Câu chuyện hôm nay: Giáo dục di sản cho học sinh

Theo chương trình Giáo dục phổ thông mới, hoạt động trải nghiệm là một hoạt động bắt buộc. Đối với khối lớp 1, hoạt động này được trải ra 105 tiết học – tương đương số tiết Toán. Cùng với đó, giáo dục đia phương cũng là một trong những môn học bắt buộc. Trước đây, việc tổ chức các hoạt động thực tế cho học sinh vẫn được lồng ghép trong chương trình học hoặc hoạt động sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp,… Nhưng với việc tách thành hoạt động riêng cùng yêu cầu cụ thể về chuẩn kĩ năng, hoạt động trải nghiệm đòi hỏi giáo viên, nhà trường phải năng động, sáng tạo hơn trong tổ chức tiết học.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Tiến Cường -

Phan Hằng