Câu chuyện hôm nay: Hải Phòng gắn phát triển kinh tế du lịch trong xây dựng nông thôn mới

Du lịch thành phố Hải Phòng đã có nhiều khởi sắc và có bước phát triển vượt bậc, gần 1 thập kỷ trở lại đây. Nghị quyết 45 của Bộ chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã nêu mục tiêu cụ thể đến năm 2025 Cát Bà, Đồ sơn, cùng Hạ Long trở thành trung tâm du lịch Quốc tế.

Để đạt được mục tiêu này, Đại hội thành phố Hải Phòng lần thứ 16 xác định mục tiêu phát triển du lịch trở thành 1 trong 3 ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu năm 2025 là đón khách du lịch đạt 20 triệu lượt. Khắc phục mặt hạn chế trong kế hoạch phát triển du lịch, Hải Phòng đặt mục tiêu xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường, làm cơ sở liên kết vùng, khai thác có hiệu quả lợi thế và tiềm năng cho phát triển du lịch, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Hải Phòng, trong đó tập trung phát triển một số sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch làng nghề và du lịch văn hoá tâm linh.

Trong đó, đẩy mạnh du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn là một trong hướng đi mới của du lịch Hải Phòng đang thu hút du khách tham quan thông qua các hoạt động nông nghiệp tại địa phương, tận dụng tối đa sản phẩm đặc thù địa phương trong phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Việc gắn phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới đã và đang giúp Hải Phòng thực hiện được nhiều mục tiêu kép trong phát triển kinh tế.

Hải Yến