Câu chuyện hôm nay: Hỗ trợ nước sinh hoạt, bảo đảm chất lượng cuộc sống vùng miền núi

Ở các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như xã Đèo Gia của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), để có được nguồn nước bảo đảm cho việc sinh hoạt của bà con là vô cùng khó khăn. Trong khi đó, nhu cầu về nước sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu của người dân để đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Hỗ trợ nước sinh hoạt cũng là nội dung số 4 của Dự án 1 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt”, nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (giai đoạn I từ 2021 - 2025), đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719 ngày 14/10/2021, với mục tiêu quan trọng là cải thiện điều kiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Thanh Hòa -

Như Huỳnh