Câu chuyện hôm nay: Hơn 4.200 trường hợp bị thu sai bảo hiểm xã hội - Trách nhiệm thuộc về ai?

Hơn 4.200 là số chủ hộ kinh doanh cá thể của 54 tỉnh, thành phố trên cả nước bị thu sai BHXH. Ốm đau, tai nạn lao động…thậm chí là hưu trí cũng vì thế mà bị treo.

Câu chuyện bắt đầu từ kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng được Đoàn ĐBQH tỉnh này gửi Ban Dân nguyện của Quốc hội trong Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đề nghị giải quyết việc chủ hộ kinh doanh cá thể đã đóng BHXH bắt buộc nhưng chưa được tính thời gian để hưởng chế độ BHXH.

Báo cáo tháng 4 của Ban Dân nguyện tại phiên họp thường vụ cho thấy, theo quy định của pháp luật chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, nhưng từ tháng 1-2003 đến tháng 12-2021, nhiều địa phương đã thu BHXH bắt buộc đối với những trường hợp này. Theo số liệu của BHXH Việt Nam giải trình, tại thời điểm tháng 9-2016 đã có 4.240 chủ hộ kinh doanh cá thể tại 54 địa phương đóng BHXH bắt buộc.

Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng giải quyết quyền lợi, cuộc sống của các chủ hộ kinh doanh cá thể gặp vô vàn khó khăn khi không được hưởng các chế độ liên quan đến BHXH.

Phạm Cường