Câu chuyện hôm nay: Làm thế nào để công nghiệp văn hoá tạo ra sản phẩm thu hút người tiêu dùng Việt Nam?

Đất nước ta, với nền văn hoá phong phú và đa dạng được vun bồi và tích lũy qua hàng nghìn năm lịch sử cùng với sự kết hợp hài hoà giữa nền văn hoá đặc trưng của 54 dân tộc anh em, chính là những nền tảng quan trọng để chúng ta phát huy và phát triển nguồn lực văn hóa sẵn có của dân tộc.

Trong đó, cùng với sự vận động không ngừng của dòng chảy kinh tế thị trường, khai thác các giá trị kinh tế của văn hóa để văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển đất nước là một nhu cầu tất yếu để phát huy các giá trị văn hoá trong thời đại mới. Đây cũng đồng thời là chủ trương xuyên suốt của Đảng qua nhiều kỳ đại hội.

Trong những năm qua, các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo đã và đang nhanh chóng trở thành những ngành có đóng góp mạnh mẽ cho nền kinh tế quốc gia và đây cũng là lĩnh vực được đánh giá là có tiềm năng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với một thị trường sôi động cho các sản phẩm và dịch vụ văn hóa sáng tạo nội địa thời gian tới. Tuy nhiên, đâu sẽ là giải pháp hiệu quả và bền vững để lĩnh vực công nghiệp văn hoá có thể tạo ra các sản phẩm hấp dẫn, thu hút người tiêu dùng và đóng góp những con số ấn tượng cho GDP của đất nước?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hải Linh Linh Chi