Câu chuyện hôm nay: Mã định danh điện tử - Khởi đầu của công dân số

Hiện nay, Chính phủ, Bộ Công An cũng đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, nhằm đưa quản lý dân cư theo hình thức điện tử, mỗi công dân sẽ có 1 mã định danh điện tử riêng và tích hợp quản lý nhiều thủ tục hành chính khác. Đây là đòi hỏi cấp thiết trong một xã hội đang có biến chuyển không ngừng về công nghệ.

Tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dữ liệu cá nhân của hơn 2/3 dân số nước ta đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên không gian mạng với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau. Vì vậy, việc có những giải pháp quản lý thông tin hiệu quả, an toàn là đòi hỏi cần thiết để đảm bảo quyền lợi của người dân. Nhưng để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ sở hạ tầng, giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cư trú với mục tiêu cao nhất là tạo thuận lợi cho người dân, cải cách hành chính, giảm giấy tờ, giảm phiền hà thì rất cần sự minh bạch, tính toán kỹ lưỡng, khả thi và trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện.

Mã định danh chính là mã số trên căn cước công dân gắn chip của người dân. Làm thủ tục cấp mã định danh cá nhân, nói cách khác, chính là tích hợp các loại giấy tờ vào số CCCD, để các đơn vị hành chính có thẩm quyền dựa vào mã số này khai thác dữ liệu dân cư. Người dân chỉ cần mang theo CCCD gắn chip, giảm thiểu các giấy tờ cần mang theo khi giao dịch.

Việc tích hợp toàn bộ các giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử giúp công dân, doanh nghiệp, tổ chức giảm thiểu các giấy tờ tùy thân, chỉ cần sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia là có thể bảo đảm các giấy tờ có đầy đủ hiệu lực pháp lý trên môi trường điện tử.

Từ ngày 31-12-2022, sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực sử dụng, thẻ CCCD gắn chip điện tử được tích hợp các thông tin sẽ là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch thay thế sổ hộ khẩu. Đây là bước đầu thực hiện việc tích hợp giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiến tới quản lý định danh điện tử để người dân trở thành công dân số của xã hội số. Và điều quan trọng nhất, chính là đảm bảo được sự an toàn, lành mạnh cho người dân của một xã hội với biến chuyển không ngừng.

Khánh An