Câu chuyện hôm nay: Mở đường làng mang hàng đi muôn nơi

Xác định việc xây dựng đường giao thông nông thôn là “chìa khóa” giúp người dân phát triển kinh tế, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào mở rộng nền đường và nâng cấp tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

Việc triển khai mở mới, mở rộng đường giao thông nông thôn ở Lào Cai đã mang lại hiệu quả, đặc biệt là cách làm sáng tạo này đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đường được mở mới, mở rộng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, giao thương hàng hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đó cũng là thành quả khi chính quyền và người dân đồng thuận, đồng lòng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Vũ Thắng