Câu chuyện hôm nay: Nâng cao chất lượng hoạt động kiêm nhiệm ở cơ sở

Hơn 4 năm thực hiện Ðề án 21-ÐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố”, Hà Nội đã giảm gần 14.600 cán bộ không chuyên trách, giảm chi ngân sách hơn 40 tỷ đồng/ năm; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cơ sở tinh gọn hơn; chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách từ xã đến thôn, tổ dân phố từng bước nâng cao.

Năm 2019, thành phố Hà Nội có hơn 71.300 người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp với  tổng kinh phí hơn 854 tỷ đồng. Trên cơ sở tờ trình của UBND thành phố, tại kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XV đã thông qua Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục tham gia công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó UBND thành phố Hà Nội đề nghị giảm số người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cụ thể:

Xã, phường, thị trấn loại 1, tối đa là 14 người

Xã, phường, thị trấn loại 2, tối đa là 12 người

Xã, phường, thị trấn loại 3, tối đa là 10 người

Đối với các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã  UBND thành phố Hà Nội để nghị là 10 chức danh. Cùng với việc quy định giảm số người hoạt động không chuyên trách, Hà Nội cũng khuyến khích các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm chức danh. Cán bộ kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường và thôn, tổ dân phố nếu kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm.                                                                        

Cùng với đó, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, sau khi triển khai thí điểm tại 5 quận, huyện: Long Biên, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm và Chương Mỹ, ngày 16/9/2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án số 21-ĐA/TU để triển khai thực hiện trên toàn thành phố. Qua thực hiện, Hà Nội đã sắp xếp lại 584 đơn vị hành chính cấp xã còn 579 đơn vị; từ 7.968 thôn, tổ dân phố xuống còn 5.369 thôn, tổ dân phố, giảm gần 2.600 đơn vị. Từ chỗ bố trí 19-22 người đảm nhiệm 18 chức danh không chuyên trách ở cấp xã; 7 người đảm nhiệm 7 chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, đến nay còn trung bình 7 người đảm nhiệm 10 chức danh ở cấp xã; 2-3 người đảm nhiệm 3 chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!  

Quốc Hưng