Câu chuyện hôm nay: Những chuyển biến sau chuyên đề giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội

Một trong khâu yếu nhất hiện nay trong công tác giám sát của hội đồng nhân dân là việc thực hiện và theo dõi các Nghị quyết, kiến nghị giám sát khi có những vấn đề chất vấn, giám sát, thậm chí tái giám sát nhiều lần nhưng chưa có nhiều chuyển biến trong thực tế, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri.

Nguyên nhân quan trọng là chưa có quy định của pháp luật cụ thể hoá trách nhiệm cá nhân người đứng đầu của đơn vị, cơ quan tổ chức chịu sự giám sát.

Sau hơn 6 năm chờ đợi, HĐND các địa phương đón nhận và đánh giá cao việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12.9.2022 hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND. theo đánh gía của thường trực Hội đồng nhân dân các địa phương, Nghị quyết hết sức cần thiết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát quyền lực, là cơ sở bảo đảm cho hoạt động giám sát của HĐND được thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; tiến hành thường xuyên, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, hiệu quả. Từ thực tiễn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy rõ những chuyển biến sau các chuyên đề giám sát, chỉ ra trách nhiệm, cũng như những bất cập trong chính sách, để quản lý tốt hơn với những vấn đề được cử tri quan tâm.  

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hải Yến