Câu chuyện hôm nay: Những mô hình mẫu trong xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội

Với vai trò, vị thế Thủ đô, Hà Nội là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Đến nay, 100% xã của Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tiếp nối thành công này, giai đoạn mới, xây dựng nông thôn mới sẽ đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững hơn, gắn liền với quá trình đô thị hóa.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, từ năm 2021 đến hết quý III năm 2022, thành phố Hà Nội đã huy động được hơn 40.650 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, vốn ngân sách thành phố là hơn 20.416 tỷ đồng, chiếm 50,2% tổng nguồn vốn; ngân sách huyện hơn 16.055 tỷ đồng, chiếm 39,5%; ngân sách xã hơn 1.340 tỷ đồng, chiếm 3,3%; vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước là hơn 2.838 tỷ đồng, chiếm 6,9%. Bên cạnh đó, nguồn vốn được đóng góp từ nhân dân là hơn 1.302 tỷ đồng, doanh nghiệp hợp tác xã hơn 748 tỷ đồng, vốn khác hơn 787 tỷ đồng.

Nguồn vốn trên đã giúp các địa phương đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển văn hóa, xã hội... thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, ngân sách thành phố còn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội 400 tỷ đồng để hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tiếp nối thành công này, Hà Nội tiếp tục hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu mang đến một nông thôn mới phồn vinh, văn minh và hiện đại. Để làm được điều đó, một trong những yếu tố tiên quyết là phát triển kinh tế nông thôn vững mạnh với nhiều mô hình nông nghiệp điển hình, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Mời quý vị theo dõi video!

Thực hiện : Hà Lan