Câu chuyện hôm nay: OCOP - Thương hiệu của nông dân vùng cao

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chủ trương đúng đắn, cần thiết để tổ chức lại sản xuất, nhằm nâng cao giá trị sản xuất và phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai, lợi thế của từng vùng, địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ở Lào Cai, chương trình này đã tạo ra một vùng sản xuất nguyên liệu rộng lớn, bền vững và phù hợp với điều kiện tự nhiên từ vùng núi cao đến vùng thấp. Hàng chục nghìn lao động địa phương có việc làm và thu nhập ổn định từ khi sản phẩm OCOP được thị trường chấp nhận.

163 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 26 sản phẩm 4 sao. U y tín của sản phẩm đã đáp ứng về quy mô và tiếp tục nâng tầm thương hiệu, tạo cơ hội cho các sản phẩm OCOP vươn xa trên thị trường. Các sản phẩm OCOP của Lào Cai đã có đầu ra ổn định gắn với thương hiệu của người nông dân vùng cao.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Vũ Thắng