Câu chuyện hôm nay: Phát triển nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Những năm vừa qua, Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu của cả nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Để có kết quả này, không thể không ghi nhận những thành quả bước đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp của Hà Nội.

Thực tế hiện nay, nhiều địa phương, doanh nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội đã chọn nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch làm hướng đi chính để đầu tư với các công nghệ: sinh học, nhà kính, tưới nhỏ giọt, cảm biến, tự động hóa. Nhờ có thế mạnh về khoa học - công nghệ, nguồn lực tài chính, cơ chế chính sách, Hà Nội đã phát triển mạnh các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Không ít mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội đáng ghi nhận, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng vững mạnh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thảo Nguyên -

Công Anh