Câu chuyện hôm nay: Phát triển thị trường sản phẩm tiểu thủ công nghiệp vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi là hướng đi tích cực để đẩy mạnh công nghiệp hóa nông thôn và góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cùng với việc phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo nên các thương hiệu của sản phẩm tiểu thủ công nghiệp thế mạnh của vùng dân tộc thiểu số và miền núi thì việc phát triển thị trường tiêu thụ cũng vô cùng quan trọng. Chương trình phát triển thương mại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 có nhiều điểm sáng và đột phá phù hợp với bối cảnh hội nhập, được kì vọng sẽ đem lại kết quả tích cực cho kinh tế và thương mại hàng hoá tại những khu vực đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, thực tế triển khai các chương trình, mục tiêu này cũng còn nhiều khó khăn.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thu Quỳnh