Câu chuyện hôm nay: Quảng Nam - Vướng mắc sắp xếp dân cư vùng dân tộc theo chương trình mục tiêu quốc gia

Đặc thù ở miền núi là địa hình hiểm trở, bà con đồng bào sinh sống phân tán theo từng làng nhỏ. Vì vậy, muốn đầu tư giao thông, trường học hay nước sạch ở khu vực này rất khó khăn và tốn kém. Để phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, gần 20 năm trước, tỉnh Quảng Nam đã có chủ trương sắp xếp lại dân cư miền núi. Sau thời gian dài thực hiện, hàng vạn hộ gia đình được sắp xếp, tái định cư an toàn. Đồng thời, việc quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư cũng nằm trong các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hầu hết bà con đến nơi ở mới đều hài lòng, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, để chính sách thực sự đạt hiệu quả, vẫn cần sự nỗ lực rất lớn từ phía chính quyền địa phương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Hùng