Câu chuyện hôm nay: Tháo gỡ cơ chế tự chủ tại các Viện Nghiên cứu, tạo đòn bẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Vấn đề tự chủ trong các tổ chức sự nghiệp công lập nói chung và tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập nói riêng đã được đề cập nhiều trong thời gian vừa qua. Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn việc thực hiện tự chủ tại các đơn vị. Trong đó có Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP và mới đây nhất là Nghị định số 60/2021/NĐ-CP (Nghị định 60) quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Tuy nhiên,  trong quá trình thực hiện, Nghị định đã phát sinh những bất cập như chưa áp dụng cơ chế tiền lương mới và tính đủ chi phí vào giá dịch vụ. Nếu không tháo gỡ, đây sẽ là điểm nghẽn, cản trở sự phát triển của các Viện nghiên cứu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hải Yến