Câu chuyện hôm nay: Tháo nút thắt cho thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, với với 459/462 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 92,91%, Quốc hội thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Ngay sau đó, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chính thức có hiệu lực kể từ ngày Quốc hội khóa XV thông qua vào ngày 18/1/2024.

Với chiếc “chìa khoá” này, người dân các địa phương có thêm động lực để chờ đón nhiều đổi thay, gỡ được nút thắt bấy lâu của 3 chương trình này.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải -

Hà Lan